ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายเสวก ศรีสุชาต 155,800,414 11.44
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,605,505 3.94
3. นายกานต์ พรสุขศิริ 43,649,400 3.21
4. นายสมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล 40,000,000 2.94
5. นายอำนวย กาญจโนภาศ 39,960,712 2.93
6. นายปรีชา บูรพศิขริน 27,281,700 2.00
7. NOMURA PB NOMINEES LTD. 26,700,200 1.96
8. SIX SIS LTD 25,624,000 1.88
9. นายพิสิฐ โรจนมงคล 24,080,000 1.77
10. นางปริศนา บูรพศิขริน 23,799,700 1.75

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345 Fax : 66-2311-0851