ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายเสวก ศรีสุชาต 166,983,714 12.26
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 84,044,158 6.17
3. NOMURA PB NOMINEES LTD. 48,228,200 3.54
4. นายอำนวย กาญจโนภาศ 39,960,712 2.93
5. SIX SIS LTD 25,624,000 1.88
6. นายภาคภูมิ คำนวนศิริ 24,777,700 1.82
7. นายเมธัส ศรีสุชาต 24,751,200 1.82
8. นางปริศนา บูรพศิขริน 24,658,700 1.81
9. นายพิสิฐ โรจนมงคล 24,080,000 1.77
10. นายปรีชา บูรพศิขริน 23,538,300 1.73

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345 Fax : 66-2311-0851