ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายเสวก ศรีสุชาต 177,444,214 13.03
2. UBS AG LONDON BRANCH 100,984,700 7.42
3. Nomura PB Nominees Ltd. 82,238,000 6.04
4. นายอำนวย กาญจโนภาศ 39,960,712 2.93
5. นายภาคภูมิ คำนวนศิริ 33,399,000 2.45
6. นายเมธัส ศรีสุชาต 33,271,200 2.44
7. Six Sis Ltd. 25,624,000 1.88
8. นายพิสิฐ โรจนมงคล 24,080,000 1.77
9. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล 19,980,000 1.47
10. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี 19,163,144 1.41

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345 Fax : 66-2311-0851